Betingelser

line

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Alliance Optikk. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Alliance Optikk så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

 

Leveringstid

Optikerbutikken.no har eget lager, og sender ut i løpet av 24 timer. Leveringstid for spesiallinser, eller linser som ikke er på lager vil leveringstiden bli 3-10 arbeidsdager.

 

Leveringsmåte
Vi sender bestillingen din rett hjem til deg i postkassen. Store pakker kan måtte hentes på nærmeste utleveringssted.

 

Frakt
Fri frakt for kjøp over 1000,-


Levering til utland

Optikerbutikken.no leverer per dags dato innen Norge.


Ordre 
For å kunne handle på optikerbutikken.no må du ha fylt 18 år.
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail.

 

Priser

Alle priser inkluderer 25% moms og er oppgitt i norske kroner. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Alliance Optikk side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Alliance Optikk, er ansvarlig for betaling av de ytelser Alliance Optikk eller Alliance Optikk samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Alliance Optikkside.

 

Oppbevaring av kortopplysninger

All informasjon vedrørende ditt kort overføres til BBS på en sikker måte, og ingen kortopplysninger blir lagret hos optikerbutikken.no.

 

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til Alliance Optikk, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Alliance Optikk har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Alliance Optikk slik at Alliance Optikk kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Alliance Optikk melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Avhjelp

Alliance Optikk skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Alliance Optikk , iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Alliance Optikk, betaler ikke Alliance Optikk disse utgiftene.

 

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 

Ekstraordinære forhold

Alliance Optikk er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Alliance Optikk godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Alliance Optikk kontroll, og som Alliance Optikk ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Alliance Optikk er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Alliance Optikk side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår

Alliance Optikk har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

 

Kreditkort- og direktebetaling

Når det gjelder kreditkortbetaling, sendes du videre til DIBS Payment Gateway (https-side) for å utføre en sikker transaksjon. Kortnummeret ditt sendes gjennom en kryptert oppkobling rett til banken din.

 

Endring i vilkårene

Alliance Optikk forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er Alliance Optikk forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Alliance Optikk fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.© 2019 Alliance Optikk    |    Personvern    |    Cookies